Regulamin

Aby zapewnić Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach , został opracowany regulamin. Gość dokonując rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin , który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 1. Apartamenty wynajmowane są na dobę.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem LM Apartamenty. Jednocześnie dopuszcza się wcześniejsze wymeldowanie na takich samych zasadach.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisanie karty meldunkowej.
 4. W naszych apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Z złamanie zakazu obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 500 złotych. Wyznaczonym miejscem do palenia jest balkon a jeśli apartament go nie posiada to miejsce na zewnątrz budynku. Zabrania się wyrzucania śmieci i niedopałków przez balkon( okno).
 5. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika LM Apartamenty w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na wcześniej ustaloną godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika LM Apartamenty.
 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.
 7. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem LM Apartamenty.
 8. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić pracownikowi LM Apartamenty do godziny 10-tej dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 9. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej od 22:00 do 7:00.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, LM Apartamenty nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę .
 11. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu.
 12. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczy zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji – meldunku LM Apartamenty zażąda dodatkowej opłaty lub rozwiąże umowę najmu.
 13. Osoby nie zameldowane w LM Apartamenty mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do 22.00.
 14. LM Apartamenty może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 15. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu LM Apartamenty może pobrać dodatkowa opłatę w wysokości 500 złotych lub rozwiąże umowę.
 16. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa niesie za sobą utratę wpłaconej kwoty za pobyt Gościa.
 17. LM Apartamenty może przeprowadzić kontrolę lokalu w obecności Gościa.
 18. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić o niej pracownika LM Apartamenty niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub winy osób Go odwiedzających w okresie trwania najmu.
 20. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 złotych.
 21. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, LM Apartamenty zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu , a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 22. LM Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu oraz innych rzeczy należących do Gościa.
 23. Każdorazowo Gość opuszczając apartament powinien wyłączyć urządzenia elektryczne ( telewizor, żelazko) , zgasić światło, zakręcić krany i zamknąć drzwi na klucz.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 25. Przedmioty osobiste pozostawione przez Gościa w apartamencie będą odsyłane na wskazany adres na koszt Gościa po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

Dziękujemy za współpracę. Życzymy udanego pobytu .
LM Apartamenty

Skontaktuj się

LM Apartamenty
Lucyna Niedośpiał
tel. +48 602 593 745
tel. +48 506 742 703

email: biuro@lmapartamenty.pl